Nummerologi

Go to content

Main menu

Sjælstal

Beskrivelser

SJÆLSTAL

Dit Sjælstal, er dit indre jeg. Det viser din underliggende trang og ønsker, din sande motivation. Det afslører den generelle intention bag mange af dine handlinger. Derfor  har det en dramatisk indflydelse på de valg, du foretager i livet. Dit Sjælstal, ses som en del af et større billede, kaldet kernetallene som omfatter Livsvejen, Udtryk, Dagen du blev født og Personligheden. Men hvert tal peger på forskellige aspekter af dig.

Dit Udtrykstal viser dine talenter og muligheder samt din generelle retning her i livet. Livsvejen er det centrale, det du kom til denne verden for at lære. Den dag du blev født er meget tæt forbundet med din Livsvej. Det tal afdækker de  specifikke talenter du besidder og som vil være nyttige for dig på din Livsvej. Dit Personlighedstal afslører, hvordan folk har tendens til at se dig. Det viser også, hvilke egenskaber du projicerer ud til verden. Sjælstallet viser identiteten  af den sjæl som kom til jorden – dig, det åndelige væsen.LILLE SJÆLETAL

Det Lille Sjæletal er fremkommet fra vokalerne fra dit nuværende navn, det navn du nu bruger til at introducere dig selv med. Det nuværende navn er en videreudvikling af de mere komplekse kvaliteter fra dit længere navn (dit fulde navn du oprindelig blev navngivet med). Det skærper og samler de energier som er afspejlet i dit fulde navn. Det forstærker visse aspekter af dit væsen og mildner andre.  Af denne grund, er det ofte det korte navn der giver indsigt i, hvad du virkelig ønsker i livet.

Det afdækker både dine stærke ønsker, og de begrænsninger du pålægger dit eget potentiale.
Dine følelser omkring dit nuværende navn er forskellige fra dit fulde navn. Det påvirker hvad du føler om dig selv, og det ændrer din identitet lidt.    
Back to content | Back to main menu