Nummerologi

Go to content

Main menu

Udtryksplaner

Beskrivelser

UDTRYK

Du oplever livet på fire forskellige niveauer: med din fysiske krop og dine mentale evner; din følelsesmæssige make-up og din intuition. Hvert af disse  områder har sin egen måde, at opfatte information. Den fysiske krop er i stand til at opfatte berøring, smag, glæde og smerte. Det giver dig en fornemmelse af den fysiske verden. Din mentale krop opfatter, ligesom det følelsesmæssige og  intuitive, de usynlige verdener. Dit sind beskæftiger sig med tankernes verden. Hjertet er selvfølgelig udelukkende optaget af følelsernes verden. Dine følelser lærer dig meget om dig selv og om andre. Endelig har du muligheden for direkte  kontakt med de højere magter i form at intuition. Intuitive indsigter kommer i glimt. Det er ikke rationelt – sådan er verden på det mentale plan – men de kommer, som var de placeret på dørtrinnet i dit sind. Intuitionen  kommer derfor uden om alle anstrengelser/bestræbelser for at opnå den.    

Disse fire fakulteter eksisterer i os alle. Men vi er alle mere afhængige af én eller to af dem, end af hele vor videnbank. Nogle af os er besat af vores sanser, mens andre lever næsten udelukkende i deres hjerte eller sind.

Nummerologi viser, hvordan vi individuelt fungerer på hvert plan.

Bogstaverne i alfabetet er inddelt i fire kategorier; fysisk, mentalt, emotionelt og intuitivt.    
Proportionen i hver kategori giver en god indikation af, hvilke udtryksniveauer er stærkest i dig, og hvilket der er svagere.    


Disse udtryksniveauer kan i høj grad hjælpe dig til bedre at forstå dine evner og talenter.  

 
Back to content | Back to main menu